you're reading...
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Kỹ sư hệ thống công nghiệp làm gì?

Trước hết ta nên phân biệt được rằng, vai trò giúp ta phân biệt kỹ sư với các nghề khác là thiết kế. Kỹ sư có thể giải quyết vấn đề, các nhà toán học cũng làm được điều này. Kỹ sư có thể phân tích vấn đề, các nhà thống kê và kinh tế học cũng làm được việc này. Nhưng với thiết kế thì không, vì thiết kế liên quan đến nền tảng về kỹ thuật. Do đó có thể nói rằng đặc thù của các ngành kỹ thuật là liên quan đến thiết kế các hệ thống.

Vậy các kỹ sư hệ thống sẽ làm gì?

Nhiệm vụ của các kỹ sư hệ thống là thiết kế các hệ thống ở hai mức độ: 1. Hệ thống liên quan các hoạt động của con người (tạm dịch từ Human Activity System) và 2. Hệ thống kiểm soát quản lý (tạm dịch từ Management Control System).

1- Hệ thống liên quan các hoạt động của con người: bao gồm các bộ phận sau:

+ Các quá trình sản xuất.

+ Nguyên liệu và các tài nguyên khác dùng cho sản xuất.

+ Máy móc và thiết bị.

+ Phương pháp thực hiện công việc.

+ Sơ đồ nhà máy và dòng nguyên liệu.

+ Quá trình và thiết bị thao tác với nguyên liệu.

+ Thiết kế nơi làm việc.

+ Kích cỡ và vị trí của các kho bãi.

+ Quá trình thu thập dữ liệu cho công tác quản lý.

+ Các quy trình cho bảo trì và quản lý nội bộ.

+ Các quy trình về an toàn.

2- Hệ thống kiểm soát quản lý: Ở mức độ này, các kỹ sư hệ thống thường thiết kế các bộ phận sau:

+ Hệ thống kế hoạch quản lý.

+ Quy trình dự báo.

+ Phân tích kinh tế và ngân quỹ.

+ Kế hoạch tiền lương và tiền công.

+ Kế hoạch thưởng và các hệ thống khác liên quan đến người lao động.

+ Tuyển dụng, đào tạo và thay thế nhân viên.

+ Kế hoạch cho nhu cầu nguyên liệu.

+ Quy trình quản lý kho hàng.

+ Lịch sản xuất.

+ Phân phối sản phẩm.

+ Báo cáo tiến độ và hiện trạng.

+ Quy trình cho hành động khắc phục lỗi.

+ Hệ thống thông tin tổng thể.

+ Hệ thống quản lý chất lượng.

+ Giảm thiểu và kiểm soát chi phí.

+ Định vị tài nguyên.

+ Thiết kế tổ chức.

+ Hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

Mặc dù các bộ phận cấu thành được mô tả bằng các thuật ngữ của hệ thống sản xuất nhưng cái khung có thể áp dụng cho bất kỳ hệ thống nào.

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: